Samdod Hakkında

Misyon & Vizyon

Samsun il sınırları içindeki düğün salonları, organizasyon firmaları, gelinlik firmaları, fotoğrafçılar, yemek fabrikaları ve seslendirme firmalarını üstün kalite standartlarına çıkarmak örf, adet ve geleneklerimize uygun olarak kültürel yapısına uygun faaliyetler göstermek ve üyelerinin faaliyetlerini daha kaliteli ve kazançlı yapmasını sağlamak.

Misyon :

Samsun il sınırları içindeki düğün salonları, organizasyon firmaları, gelinlik firmaları, fotoğrafçılar, yemek fabrikaları ve seslendirme firmalarının ticari faaliyetlerini korumak, geliştirmek ve üyelerine fayda sağlamak.


DERNEĞİN AMACI

  • Üyelerimizin faaliyet gösterdiği alanlardaki hizmetlerini AB standartlarına getirmek. Üyelerimizin etkin verimli ve teknolojik standartları yakalaması için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Üyeleri ile bu iş kolunda çalışanların mesleki sosyal, ekonomik ve hukuki ihtiyaçlarını gidermek, sanat ve ticaretlerinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun ahenkli ve verimli bir tarzda yürütülmesini ve geliştirmesini sağlamak ve müşterileri ile aralarındaki münasebetleri düzenlemek.
  • Düğün salonları işletmecilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek.
  • Düğün salonlarının noksan araç gereç, ihtiyaç ve sarf maddelerinin temininde yardımcı olmak.
  • İhtiyaç sahibi düğün salonlarına gerekli yardımı yapmak.
  • Gerektiğinde elaman yetiştirme kursları açarak personel yetiştirilmesine yardımcı olmak. (Yetkili makamlardan izin almak şartıyla.)
  • Düğün salonlarının merkezi idare, yereldeki kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle olan tüm işlemlerinde üyelerine yardımcı olmak.
  • Düğün Salonlarının çağdaş bir ortamda halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli tüm işlemlerde yol gösterici ve yardımcı olmak.
  • Düğün Salonlarında hizmet sağlamak ve organizasyonlarda ikram edilmek üzere kullanılan gıda ve içeceklerin temiz ve ucuz şekilde sağlanması için gerekli çalışmalarda bulunmak.